Jeśli pożyczka, to tylko u nas!
Polacy dość często posiłkują się pożyczkami – aby, potocznie mówiąc, załatać nieco domowy budżet....